Zastosowanie i działanie Ksantohumolu

Przeciwwirusowe

Ksantohumol wykazuje wyjątkowo silne działanie przeciwwirusowe na dwie duże grupy wirusów:
DNA wirusy – to te, które do kodowania informacji używają nici DNA, tej która występuje np. w jądrze komórek ssaków, z tej nici powstaje RNA, na którym na dalszym etapie syntetyzowane są białka wirusa.
Drugi typ wirusa czyli RNA nie posiada DNA i od razu na bazie swojego kwasu rybonukleidowego (RNA) syntetyzuje swoje białka. Do tej drugiej grupy należy ostatnio najbardziej znany Coronawirus SARS – CoV2. Ksantohumol zapewnia tu ochronę na dwóch poziomach:
1. Przed wniknięciem do komórki wirus ukierunkowuje się na receptor błonowy enzymu konwertującego angiotensynę2 (ACE2). Białko Spike występujące na otoczce wirusa łączy się z receptorem ACE2 obecnym w błonie komórki co umożliwia wniknięcie wirusa do komórki.
Receptory ACE2 występują szczególnie licznie na błonach śluzowych nosa, w komórkach śródbłonka pęcherzyków płuc i nabłonka jelit. Stąd z doświadczenia wiemy, że nasze choroby często zaczynają się od kataru, bólu gardła, tzw problemów żołądkowo-jelitowych, to są właśnie najczęstsze drogi wniknięcia wirusów i miejsca ich namnażania.
Stąd blokowanie receptora ACE2 przez ksantohumol znacząco utrudnia a nawet uniemożliwia wniknięcie wirusa do organizmu, dzięki temu ksantohumol osłabia infekcje.
2. Drugi poziom zabezpieczenia i działania przeciwwirusowego występuje jeśli wirus wniknie do komórki. Ksantohumol ma wpływ na główną proteazę, enzym, który jest niezbędny wirusom do replikacji, krótko mówiąc uniemożliwia namnażanie się. Przy czym ten mechanizm w przeciwieństwie do białek otoczki wirusowej nie ulega mutacjom.

Zamów już dziś

Biorąc pod uwagę, że oprócz Coronawirusa (to RNA wirus), SARS – CoV-2, SARS-CoV, MERS – CoV ksantohumol działa też przeciwko takim znanym jak a Herpes simplex type-1 (HSV-1) i type-2 – oba te wirusy są bardzo rozpowszechnione w 1/3 populacji z tendencją rosnącą. Inne znane wirusy, które również są wrażliwe na ksantohumol  to Hepatitis C (HCV) i Cytomegalovirus (CMV). Biorąc pod uwagę, iż na różnym etapie życia prawdopodobne każdy z nas spotka się z którymś z chorobotwórczych wirusów, a jest niewiele leków przeciw wirusowych, które faktycznie działają i są szeroko dostępne, to Ksantohumol jest niezwykle wartościową możliwościąna zachowanie zdrowia pośród powszechnych infekcji i zachorowań. 

+48 533 888 720